Lidgeld ?

De werking van de vereniging wordt gefinancierd met de bijdragen van de leden.

Het lidgeld bedraagt 25 euro per jaar, te storten op rekening van de verenigingIBAN:  BE69  3200  7433  1978,

BIC:    BBRUBEBB.Vanaf 1 juli: 15 euro voor het resterend deel van het jaar.

Door storting van dit lidgeld :

• bent u lid van de vereniging ;

• ontvangt u het tijdschrift ;

• ontvangt u de uitnodigingen voor de activiteiten ;

• kan u gebruik maken van de diensten aan ledentarief van de diverse werkgroepen zoals:

  • oudercontact
  • IEdocumentatiecentrum
  • IEzwemmen – ‘t Dolfijntje
  • IEsport
  • IELimburg
  • IEgezinsvakantie
  • Electronische nieuwsbrief

Deze voordelen gelden ook voor de overige leden van het gezin.

De leden van IEsport betalen 15 euro extra voor hun aansluiting bij de Parantee-Psylos vzw.

 

FISCAAL ATTEST

Voor giften vanaf 40 Euro wordt door de vereniging een fiscaal attest afgeleverd, zodat deze gift aftrekbaar is van de personenbelasting. De attesten worden verstuurd tijdens de maand januari volgend op het jaar van de gift.

 

BTW NUMMER: BE0 422.948.407